Oddílové bodování

Zakaždou akci, které se členové zúčastní, mohou získat body do Celoročního bodování. Za schůzky uděluje body vedoucí, který má danou schůzku na starosti, během výletů je za bodování zodpovědná oddílová rada. Celeroční bodování se tradičně vyhlašuje na začátku letního tábora.