Informace o oddílu

Základní informace:

Jsme pražský dětský turistický oddíl Vodáci, který byl založen roku 1982. V průběhu celého roku přijímáme děti bez rozdílu pohlaví ve věku od 6 do 12 let. Snažíme se u dětí rozvíjet zájem o přírodu. Poznáváme spoustu nových míst, učíme je základní dovednosti (táboření, jízda na lodi, rozdělávání ohně, vaření...) a mnoho dalšího. Schůzky se konají každé pondělí mimo prázdniny v Toulcově dvoře (na sídlišti Košík, zastávka autobusu Toulcův dvůr) od 16:30 do 18:00. Na schůzkách se děti učí různé dovednosti (uzle, šifry, tábornictví, jak se vyznat v mapě atd., vše úměrně věku) a samozřejmě také hrají hry. Během školního roku pořádáme víkendové výlety, a to přibližně jednou za tři týdny. Na výpravy jezdíme i během školních prázdnin. Vrcholem oddílové činnosti je letní tábor. Článek o oddílu Vodáci na Raft.cz, jehož autorem je jeden z dlouholetých členů oddílu.

Podrobné povídání o oddílu:

Oddíl Vodáci vznikl v roce 1982 při základní škole v Mračkově ulici v Modřanech. Později přesídlil na Jižní město. Do roku 1991 patřil pod organizaci Pionýr. Na určitou dobu jsme přešli pod sdružení Brontosaurus - základní článek Brontosaurus Botič, nyní opět patříme pod sdružení Pionýr. Vedoucí oddílu Vodáci se jmenuje Ondřej Lukáš (Ivaník), mobil je 730 648 394, e-mail ondrej.lukas95@gmail.com . Oddíl se schází na oddílové schůzky každé pondělí od 16:30 do 18:00. Sraz na schůzky je v areálu ekologického centra Toulcův dvůr na sídlišti Košík proti samoobsluze Norma(stanice autobusu Toulcův dvůr). Od metra Opatov se tam dostanete autobusy č. 177 (5 stanic), od metra Skalka autobus 177 (7 stanic).Výlety se konají zhruba jednou za tři týdny. Výpravy začínají v pátek odpoledne, vracíme se v neděli navečer. Seznam předpokládaných termínů výletů najdete ve zpravodaji, stejně tak jako podrobné informace o nejbližších výletech. Sraz na výlety je vždy v podchodu u metra Opatov na lavičkách proti samoobsluze. Druhý sraz bývá na nádraží, ze kterého odjíždíme na výlet.  Od konce dubna do konce září jezdíme na výlety pod stany, v zimě do ubytoven a školních tělocvičen. Každá akce je koncipována tak, aby ji zvládli všichni zúčastnění a zároveň tak, aby se starší a zdatnější nenudili. Oddíl má k dispozici na výletech vlastní kánoe, rafty, pádla, vesty, stany a propanbutanové vařiče. Tyto věci si děti půjčují přímo na výletě, případně na schůzce před výletem a po výletě je opět vrátí. Děti by měly mít své spacáky, karimatky, batohy a lodní pytel pro výlety na vodě.  Výjmečně jezdíme i za hranice České republiky, takže by bylo vhodné si v dostatečném předstihu pořídit cestovní pas. Než bude Vaše dítě přijato za plnoprávného člena oddílu, musí splnit několik úkolů, ty dostane po prvním výletě, na který pojede. Úkoly jsou zformovány do nováčkovské knížečky, pokud dítě část splní, vedoucí se k příslušnému úkolu podepíše. Když je vše splněno, dítě se stává členem oddílu. O plnění úkolů se však musí dítě starat samo. Poplatky, které zaplatíte za členství dítěte v oddíle se dělí na dvě části. Pololetní oddílové příspěvky činí 500,- Kč za člověka nebo 750,- Kč za jednu rodinu s více sourozenci. Pololetní příspěvky se platí společně s výletem na podzimní prázdniny a s březnovým výletem. Tím téměř vždy dochází, alespoň k měsíčnímu zpoždění, kdy se mohou všichni rozhodnout, zda chtějí opravdu v oddíle být, nebo ne.  Z oddílových příspěvků se platí obnova vybavení oddílu a připlácí se na finančně náročnější výlety. Za běžný třídenní (víkendový) výlet se platí 300 - 400Kč. Přesnou cenu delších výprav vždy najdete ve zpravodaji. Výlety je nutné zaplatit vždy nejpozději na schůzce v pondělí před pátečním odjezdem.  U některých delších výletů je nutné zaplatit ještě dříve (tábor, podzimky, velikonoční výlet ...). Jelikož se většina věcí (jídlo, jízdenky na vlak, ubytování) často platí předem, můžeme vrátit při pozdějším odhlášení se z výletu (během úterý až čtvrtka) pouze část (obvykle polovinu) zaplacené ceny, při odhlášení se v pátek nevracíme nic. V odůvodněných případech se lze domluvit na pozdějším přihlášení, je ovšem zapotřebí se skutečně domluvit. Je pro nás důležité pracovat s dětmi, kteří mají zájem o oddílovou činnost, o možnost být s kamarády v přírodě, něco si zahrát a něco se přiučit. Proto jsme se rozhodli, že každý, kdo chce chodit do našeho oddílu Vodáci, by měl jet alespoň na polovinu výprav za příslušné pololetí. Pokud tak neučiní a nezabrání mu v tom nějaká objektivní skutečnost, jako je třeba dlouhodobá nemoc, tak mu bude hrozit vyloučení z oddílu. Pokud by někdo tuto podmínku nesplnil, tak to automaticky neznamená vyloučení. Vše budeme řešit individuálně a budeme také posuzovat zájem a chování jednotlivce. Jedná se především o lidi, kteří jedou s oddílem třikrát za rok a pokaždé nějakým způsobem narušují program. Tato podmínka se samozřejmě nevztahuje na nováčky v jejich prvním pololetí, případně i v druhém pololetí v závislosti na tom, kdy začnou chodit do oddílu. Celkově o financování oddílu platí to, že všechny peníze, které zaplatíte, se dětem nějakým způsobem vrátí. Oddíl je nezisková organizace a nikdo není za práci pro oddíl placen. Naopak se v minulém roce podařilo získat příspěvky na činnost ve výši zhruba 12.000,- Kč. Děkuji za přečtení tohoto povídání a těším se na spolupráci s Vámi. Ondřej Lukáš (vedoucí oddílu).