Výlety v druhém pololetí 22/23

V aktuálním zpravodaji jsou uvedeny pouze termíny akcí. Podrobné informace k výletům doplníme s dostatečným předstihem.